Πολιτική

Δήμος Σάμης: Ενημέρωση σχετικά με εξαιρέσεις εισοδημάτων

181views

Το αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Σάμης και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμης  σας ενημερώνουν ότι σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54  του ν. 4917/2022 (Α’ 67), στα εισοδηματικά όρια του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) δεν υπολογίζονται οι παρακάτω έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις/προσαυξήσεις που δόθηκαν τον Απρίλιο του 2022:

Α. στους δικαιούχους του επιδόματος  παιδιού (A21) του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) ,

Β. στους συνταξιούχους ανασφαλίστους υπερήλικες του ν. 1296/1982 (Α’ 128) και στους δικαιούχους του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων υπερηλίκων  του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85),

Γ. στους ευάλωτους συνταξιούχους οι οποίοι κατά τον μήνα Μάρτιο του 2022 ελάμβαναν:

α) οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος αναπηρίας ή θανάτου,

β) προσυνταξιοδοτική παροχή,

γ) αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.),

δ) συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 81 του ν. 4916/2022 (Α’ 65) στα εισοδηματικά όρια του προγράμματος ΕΕΕ δεν υπολογίζεται η οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών  Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου του 2022.

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.