Κοινωνία

Για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

289views

Για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)

ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

 

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων ανακοινώνει τη δημοσίευση προκήρυξης  που αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

 

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι και την 19-05-2022 ημέρα Πέμπτη.

 

Η εν λόγω προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 2232.1/28038/2022/19-04-2022 (ΑΔΑ: 62Ω64653ΠΩ-Υ63) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr), από όπου και μπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους.

 

 

 

         Ο Διοικητής

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΧΟΙΝΑΣ Αναστάσιος

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.