Πολιτική

Αρχίζει ο θεσμικός διάλογος σε Βρυξέλλες και Ελλάδα  για το μέλλον της Περιφερειακής Πολιτικής: Συμμετέχει η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

80views

Αρχίζει ο θεσμικός διάλογος σε Βρυξέλλες και Ελλάδα

 για το μέλλον της Περιφερειακής Πολιτικής

 

Συμμετέχει η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων,

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

 

 

 • Ξεκινά στο Ζάππειο Μέγαρο, την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, ο επίσημος διάλογος για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων και απόψεων για την Πολιτική Συνοχής (άμεσα συνδεδεμένη με την περιφερειακή ανάπτυξη) μετά το 2027, μέσα από μία ουσιαστική, ευρεία και πολυεπίπεδη διαβούλευση

 

 • Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου μετέχει στην «Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για το Μέλλον της Πολιτικής Συνοχής», την οποία συγκρότησε το Υπουργείο Ανάπτυξης ως συνέχεια της παρουσίας της στην «Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου (High Level Specialists)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, στην έναρξη του επίσημου διαλόγου για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027, που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ευρωπαϊκών οργάνων και θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023.

 

Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, η οποία είναι ήδη μέλος της νεοσυσταθείσας Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου (HighLevel Specialists) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση και ενίσχυση της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. με στόχο την ανάπτυξη, αλλά και τη σύγκλιση των Περιφερειών της Ευρώπης, μετέχει και στην «Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για το Μέλλον της Πολιτικής Συνοχής» που συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

 

Με αυτή την ιδιότητά της συμμετέχει και στην εθνική ομάδα, η οποία θα συνεισφέρει στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων και απόψεων για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027, μέσα από μια ουσιαστική, ευρεία και πολυεπίπεδη διαβούλευση.

 

Θα πραγματοποιηθούν τρεις κλειστές θεματικές συνεδριάσεις, με δυνατότητα παρακολούθησης σε συγκεκριμένο κοινό με φυσική παρουσία ή και μέσω διαδικτύου. Οι τίτλοι των τριών θεματικών συνεδριάσεων είναι οι εξής:

 

 • «Ευρωπαϊκό όραμα, Πολιτική της Συνοχής και δίκαιη ανάπτυξη: προκλήσεις & ανθεκτικότητα των περιφερειών σήμερα»
 • «Καινοτόμες τοποκεντρικές πολιτικές για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»
 • «Μηχανισμοί παρέμβασης, συνέργειες και μεταρρυθμίσεις στην Ε.Ε. για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής»

 

Το περιεχόμενο των θεματικών συζητήσεων, αντιστοιχεί στις εννέα θεματικές συνεδριάσεις των High-Level Specialists, που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή -και στους οποίους μετέχει και η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων- αφορά στις πολιτικές της συνοχής, στο ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης που λαμβάνει υπόψη τις μέγα-τάσεις (megatrends), στην ανθεκτικότητα (resilience) των περιφερειών και στη διαφοροποίηση των αναπτυξιακών αναγκών.

 

Ως συντονιστής της «Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το Μέλλον της Πολιτικής Συνοχής» ορίστηκε ο Αλέκος Κρητικός, ειδικός σύμβουλος στο Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής, τέως Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Ως μέλη της «Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το Μέλλον της Πολιτικής Συνοχής» έχουν οριστεί οι κάτωθι (με αλφαβητική σειρά):

 

 1. Γιαννούσης Γιώργος, τ. τμηματάρχης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τ. Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
 2. Ευσταθόπουλος Σπύρος, Περιφερειακός Σύμβουλος του Βορείου Τομέα Αθηνών, τ. Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
 3. 3. Θέος Κώστας, Γεν. Δ/ντής στην Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη,

τ. Γεν. Γραμ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών

 1. Ιωαννίδης Γιώργος, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, Τμήμα Μελετών, τ. Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
 2. Κορκολής Παναγιώτης, Υπεύθυνος Ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ), τ.

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

 1. Κράτσα Ρόδη – Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και μέλος της Ομάδας Υψηλού

Επιπέδου (High – Level Specialists) για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 1. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Πρόεδρος του Κέντρου

Προγραμματισμού & Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

 1. Μαριάνου Ελένη, Γενική Γραμματέας Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, CPMR)
 2. Μιχαηλίδης Γιώργος, Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προγραμματισμού και τ. επίκουρος καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

10.Μουσουρούλης Κωστής, Οικονομολόγος, Πολιτικός, τ. ανώτερο στέλεχος της Ε.Ε. τ. Υπουργός και

τ. Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ

11.Παπαστεργίου Δημήτρης, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δήμαρχος Τρικκαίων

12.Πετράκος Γεώργιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τ. Πρύτανης, τ. Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης

13.Τζιτζικώστας Απόστολος, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Περιφερειών

14.Ψυχάρης Ιωάννης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Η ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο την Τετάρτη 12 Ιουλίου έχει ως ακολούθως (συντονιστής: Γιάννης Παπαγεωργίου, δημοσιογράφος)

 

 • 10:00-12:00 Χαιρετισμοί
 • Νικόλαος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
 • Elisa Ferreira, Επίτροπος Συνοχής & Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

 • 10:20-10:40
 • Joaquim Oliveira Martins, Ειδικός Σύμβουλος της Επιτρόπου Συνοχής & Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Παγκοσμιοποίηση, Χωρική Συγκέντρωση και Σύγκλιση: Οι Προκλήσεις για την Πολιτική της Συνοχής»

 

 • 10:40-12:00 Θεματικές Εισηγήσεις

«Ευρωπαϊκό όραμα, Πολιτική της Συνοχής και δίκαιη ανάπτυξη: προκλήσεις & ανθεκτικότητα των περιφερειών σήμερα»

 • Βασίλης Μοναστηριώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, London School of Economics

«Καινοτόμες τοποκεντρικές πολιτικές για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»

 • Ugo Fratesi, Καθηγητής Περιφερειακής Οικονομίας και Πολιτικής, Politecnico di Milano

«Μηχανισμοί παρέμβασης, συνέργειες και μεταρρυθμίσεις στην Ε.Ε. για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής»

 • Ιωάννης Φίρμπας, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Εφαρμογής ΕΣΠΑ

 

 • 12:00-12:30

Παρουσίαση Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Πολιτική της Συνοχής μετά το 2027

 

 • 12:30-13:45

Συζήτηση – Παρεμβάσεις συμμετεχόντων

 

 • 13:45-14:00

Συμπεράσματα – Επόμενα βήματα

 • Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.