Κοινωνία

Απόφαση Παράτασης Προσωρινής Διακοπής Κυκλοφορίας στην Κεφαλονιά

206views

     Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      24/2023        

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διακοπή της

κυκλοφορίας σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού  Ν. 40 (οικισμός Χαβριάτων), λόγω

εκτέλεσης  έργων».

 

 

Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας».

ε)  Το υπ’ αριθ. Γ/ΣΕΡ032/ΟΔ/ΑΛ1/232624 από 27-7-2023 έγγραφο της

Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ./ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

στ) Την υπ’ αριθ. 2501/10/51-β από 28-7-2023 Απόφαση μας (ΑΔΑ: 9ΓΕΑ46ΜΤΛΒ-

62Σ).

ζ) Την από 28-8-2023 Αίτηση της «Κ/ΞΙΑ Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.-

ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε».

η) Το υπ’ αριθ. Γ/ΣΕΡ032/ΟΔ/ΑΛ1/256399 από 30-8-2023 έγγραφο της

Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ./ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

θ) Η από 31-8-2023 αναφορά του Α.Τ. Παλικής

 

 

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων  και την εξυπηρέτηση του κοινού,  

 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο 

Την παράταση ισχύος του άρθρου 1 της ανωτέρω (στ) σχετικής απόφασης μας και ορίζουμε ότι η διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Νο 40 (οικισμός Χαβριάτων) παρατείνεται για το χρονικό διάστημα από 1-9-2023 έως την 30-9-2023 ΚΑΘ’ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ λόγω συνέχισης εκτέλεσης των εργασιών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν  όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 της ανωτέρω (στ) σχετικής απόφασης μας.

 

 

Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 Γεώργιος Δ.  ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ

Αστυν. Διευθυντής      

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.