Πολιτική

Αποκλείει τους ανάπηρους η κυβέρνηση από την εργασία στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καταδικάζοντάς τους σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

73views

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθήνας

Αναπλ. Τομεάρχης

για την Κοινωνική Αλληλεγγύη 09/09/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποκλείει τους ανάπηρους η κυβέρνηση από την εργασία στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καταδικάζοντάς τους σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

H Θεανώ Φωτίου, με τους Τομέαρχες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Εσωτερικών Κώστα Ζαχαριάδη και 55 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, φέρνουν στη Βουλή με ερώτηση στους Υπουργούς Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων και Εσωτερικών, το παραπάνω θέμα της κατάργησης, από τη ΝΔ, νομοθεσίας ευνοϊκής για την εργασία των αναπήρων.

Με το ν. 4440/16 του ΣΥΡΙΖΑ, κατοχυρώθηκε ότι 10% όλων των θέσεων εργασίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα καλύπτονται κατά προτεραιότητα από έχοντες ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και το 5% από γονείς, παιδιά ή αδέλφια αναπήρων με ποσοστό τουλάχιστον 67%. Γνώμονα της νομοθέτησης αποτέλεσε η πεποίθηση ότι η εργασία αποτελεί το μείζον μέσο κοινωνικής ένταξης και αξιοπρεπούς διαβίωσης του κάθε αναπήρου και ότι οι οικογένειες με ανάπηρα μέλη χρειάζονται ενίσχυση για να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα κόστη τους.

Ταυτόχρονα ίσχυε για τον ιδιωτικό τομέα ο ν. 2643/98 που όριζε ότι το 2% των θέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις όφειλε να καλύπτεται από αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% κι το 1% των θέσεων από γονείς, παιδιά και αδέλφια αναπήρων με ποσοστό τουλάχιστον 67%.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, με τα άρθρα 13 και 61 του νόμου 4765/21 για το ΑΣΕΠ, κατήργησε όλη την προηγούμενη νομοθεσία και αποκλείει πλήρως τους ίδιους τους ανάπηρους από οποιαδήποτε θέση στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ενώ καταργεί την υποστήριξη για υποχρεωτική πρόσληψη αναπήρων στο 2% των θέσεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Διατηρείται μόνον το 5% των θέσεων στο δημόσιο για τους στενούς συγγενείς αναπήρων. Από 1/9 ξεκίνησε η ισχύς της απόφασης 94 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3614 Β΄/2022) για τα νέα κριτήρια στους διαγωνισμούς του, όπου δεν αναφέρεται καθόλου μοριοδότηση για τους ίδιους τους αναπήρους.

Μέσα στην ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, η κυβέρνηση καταδικάζει μια από τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες, τους αναπήρους, σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, παρά τα μεγάλα επικοινωνιακά λόγια για υποστήριξη των δικαιωμάτων τους.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ερωτούν τους δύο υπουργούς:

  1. Αν θα καταργήσουν άμεσα και θα αντικαταστήσουν το άρ. 13 του ν. 4765/21 επαναφέροντας την κατά προτεραιότητα διάθεση του 10% των θέσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε ανάπηρους με ποσοστό τουλάχιστον 50%.

  2. Αν θα καταργήσουν άμεσα και θα αντικαταστήσουν το άρ. 61 του ν. 4765/21 επαναφέροντας την υποχρεωτική κάλυψη του 2% των θέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις από ανάπηρους με ποσοστό τουλάχιστον 50% και του 1% των θέσεων από γονείς, παιδιά ή αδέλφια αναπήρων με ποσοστό τουλάχιστον 67%.

  3. Αν θα δώσουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις στο ΑΣΕΠ ώστε να αποσύρει την απόφασή του με αρ. 94 (ΦΕΚ 3614 Β΄/2022) και να επιστρέψει στην εφαρμογή των μέχρι πρότινος ισχυόντων κριτηρίων μοριοδότησης για τους αναπήρους

8 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εσωτερικών

Θέμα: «Αποκλείει τους ανάπηρους η κυβέρνηση από την εργασία στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καταδικάζοντάς τους σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό».

Με το νόμο 2190/94 για την ίδρυση του ΑΣΕΠ είχε ορισθεί ποσοστό 10% των θέσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα να καλύπτεται από ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, με την εξαίρεση όμως μεγάλου αριθμού θέσεων που τότε εθεωρείτο αδύνατον να καλυφθούν από αναπήρους. Επίσης, οριζόταν ποσοστό 5% των θέσεων να καλύπτεται από γονείς, παιδιά και αδέλφια αναπήρων με ποσοστό τουλάχιστον 67%.

Ο νόμος 2643/98 προέβλεπε ότι και στις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, ποσοστό 2% των θέσεων πρέπει να καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τους ίδιους τους ανάπηρους με ποσοστό τουλάχιστον 50% και το 1% των θέσεων από γονείς, παιδιά ή αδέλφια αναπήρων με ποσοστό τουλάχιστον 67%. Οι προσλήψεις γίνονταν μέσω του ΟΑΕΔ.

Τέλος, με το νόμο 4440/16 του ΣΥΡΙΖΑ, καταργήθηκαν οι διάφορες εξαιρέσεις του ν. 2190/94 και κατοχυρώθηκε ότι 10% όλων των θέσεων εργασίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα καλύπτονται κατά προτεραιότητα από έχοντες ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και το 5% από γονείς, παιδιά ή αδέλφια αναπήρων με ποσοστό τουλάχιστον 67%. Σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ δινόταν αυξημένη μοριοδότηση στις δύο αυτές κατηγορίες ώστε οι ανάπηροι και οι στενοί τους συγγενείς να έχουν αυξημένες δυνατότητες πρόσβασης στην εργασία. Κι αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η εργασία αποτελεί το μείζον μέσο κοινωνικής ένταξης του κάθε αναπήρου και ότι η αναπηρία δεν είναι αποτέλεσμα μιας βλάβης ή μιας πάθησης, αλλά των κοινωνικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν στον ανάπηρο να συμμετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθαι ισότιμα με τον μη ανάπηρο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, με το νόμο 4765/21, το νέο δηλαδή νόμο για το ΑΣΕΠ, καταργώντας ρητά και τους τρεις προηγούμενους νόμους, αποκλείει πλήρως τους ίδιους τους ανάπηρους από οποιαδήποτε θέση στον Δημόσιο, ευρύτερο Δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, και διατηρεί μόνον το ποσοστό 5% στο δημόσιο για τους στενούς συγγενείς αναπήρων.

Η εφαρμοστική απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3614 Β΄/2022), με έναρξη ισχύος από 1/9 τρέχοντος έτους καταργεί τη μοριοδότηση των ίδιων των αναπήρων στις επόμενες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Όλα αυτά τη στιγμή που η κυβέρνηση «κόπτεται» για τα δικαιώματα των αναπήρων και δημιούργησε την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για να τη συμβουλεύει επί των νομοθετικών πρωτοβουλιών ώστε να μη θίγονται τα συμφέροντα των αναπήρων. Σε περίοδο που η χώρα πλήττεται από την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, η κυβέρνηση καταδικάζει μια από τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες, τους αναπήρους, σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Επειδή είναι κοινή παραδοχή σήμερα ότι η εργασία του ανάπηρου αποτελεί το κύριο όχημα κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσής τους και η αναπηρία αποτέλεσμα των κοινωνικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν στον ανάπηρο να συμμετέχει στην κοινωνία ισότιμα με τον μη ανάπηρο

Επειδή, αντίθετα με την επικοινωνιακή εικόνα που θέλει να προβάλει, η κυβέρνηση, με το άρ. 13 του ν. 4765/21 η κυβέρνηση καταργεί τη δυνατότητα εργασίας των αναπήρων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, και με το άρ. 61 την διευκόλυνση της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, καταπατώντας τα δικαιώματά τους και καταδικάζοντάς τους στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, σε μια περίοδο που πλήττονται σφοδρά από την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό,

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί

  1. Θα καταργήσουν άμεσα και θα αντικαταστήσουν το άρ. 13 του ν. 4765/21 επαναφέροντας την κατά προτεραιότητα διάθεση του 10% των θέσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε ανάπηρους με ποσοστό τουλάχιστον 50%;

  2. Θα καταργήσουν άμεσα και θα αντικαταστήσουν το άρ. 61 του ν. 4765/21 επαναφέροντας την υποχρεωτική κάλυψη του 2% των θέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις από ανάπηρους με ποσοστό τουλάχιστον 50% και του 1% των θέσεων από γονείς, παιδιά ή αδέλφια αναπήρων με ποσοστό τουλάχιστον 67%;

  3. Θα δώσουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις στο ΑΣΕΠ ώστε να αποσύρει την απόφασή του με αρ. 94 (ΦΕΚ 3614 Β΄/2022) και να επιστρέψει στην εφαρμογή των μέχρι πρότινος ισχυόντων κριτηρίων μοριοδότησης για τους αναπήρους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φωτίου Θεανώ

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Αβραμάκης Ελευθέριος (Λευτέρης)

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αμανατίδης Ιωάννης (Γιάννης)

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Βαγενά – Κηλαηδόνη Άννα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γεώργιος

Βασιλικός Βασίλειος

Βέττα Καλλιόπη

Γεροβασίλη Όλγα

Γκιόλας Ιωάννης

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κόκκαλης Βασίλειος

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μπαλάφας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Ξανθός Ανδρέας

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέττυ)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.