Κοινωνία

Αναστέλλεται η λειτουργία του Ειδικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Περατάτων έως τη Δευτέρα 28 Μαρτίου λόγω μετακόμισης

248views

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο  Δήμαρχος  Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
  3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.
  5. Την από 13-12-2021 Σύμβαση Χρησιδανείου μεταξύ του ΝΠΔΔ «Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου» και του Δήμου Αργοστολίου.
  6. Tην υπ`αριθμ 157/4648/2022 απόφαση Δημάρχου.
  7. Την ανάγκη μετακόμισης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Περατάτων και του Ειδικού Νηπιαγωγείου  στο κτίριο του «ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ».

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συμπληρώνουμε την υπ`αριθμ 157/4648/2022 απόφαση Δημάρχου και αναστέλλουμε την  λειτουργία του Ειδικού  Δημοτικού Σχολείου Περατάτων  καθώς και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Περατάτων  έως και την Δευτέρα 28/03/2022 λόγω μετακόμισης.

Ο Δήμαρχος  Αργοστολίου

  Θεόφιλος Μιχαλάτος

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.