Πολιτική

Ανακοίνωση της “Δημοτικής Συνείδησης” σχετικά με την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης

150views

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΤΗΣ 21.11.2022

Επίσης, με αφορμή τον πρόσφατο εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου, ας μείνει η μνήμη αυτή χαραγμένη στις συνειδήσεις όλων μας, δίνοντας έτσι πάντα το εφαλτήριο της επαγρύπνησης απέναντι σε κάθε μορφή κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, ορατή ή ύπουλη, εκούσια ή υποχθόνια. Η δημοκρατία δεν πρέπει να εκβιάζεται από κανέναν και ποτέ.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ

Σχετικά με την κατασκευή του παιδικού σταθμού στην περιοχή του Καραβόμυλου, είμαι βαθιά συγκινημένος για την πρωτοβουλία αυτή, την οποία επιδίωξα και στήριξα από την πρώτη στιγμή, καθώς η δωρεά, η οποία υπογράφεται από τον κ. Ιωάννη Σαραντίτη, ως εκπρόσωπο της αιτούσας εταιρείας με την επωνυμία W REAL AE, θα γίνει στη μνήμη των γονιών μου. Είναι, εξάλλου, σε πολλούς γνωστό και σε πολλούς από τους παρόντες μάλιστα, ότι ο αείμνηστος πατέρας μου, Σπυράγγελος Αμούργης, πάντα νοιαζόταν έμπρακτα για τον Καραβόμυλο, τον τόπο του, έχοντας αφήσει ανεξίτηλη την ανθρωπιστική του σφραγίδα. Και ασφαλώς δεν πρόκειται για οποιαδήποτε δωρεά, αλλά για την ανοικοδόμηση ενός παιδικού σταθμού, που θα στεγάζει μικρές αθώες ψυχές, όπου θα ανατρέφονται με φροντίδα και αγάπη. Εφόσον καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες μιας τέτοιας χρήσης, θα δίνεται και μεγαλύτερη ευχέρεια στις οικογένειες να εμπιστεύονται τα παιδιά τους στον τόπο τους, στον τόπο μας. Άλλωστε, με τη δωρεά αυτή δίνεται η δυνατότητα στον δήμο μας να εστιάσει την προσοχή του στην περιοχή της Ερίσσου, όσον αφορά την κατασκευή παιδικού σταθμού.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΟΚΑΠ

Ο δήμος Σάμης είχε λάβει απόφαση για τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας για παράταση της λύσης του ως τις 31.12.2023. Πλέον με τις νέες συνθήκες (δηλαδή αναγκαστική παράταση μέχρι 31.12.2022) θεωρείται δεδομένη η τυπική έγκριση του σώματος. Μάλιστα, στην ηλεκτρονική επιστολή από τον ίδιο τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας ζητείται και η πρόθεσή μας για το διάστημα μετά τις 31.12.2022, καθώς πρέπει να συνταχθεί άμεσα ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για το έτος 2023, στο οποίο και πρέπει να απαντήσουμε θετικά, που θα αφορά όχι μόνο ασφαλώς το θετικό πρόσημο του Οργανισμού αλλά και το πρακτικό κομμάτι της λειτουργίας του, όπως φαίνεται και στην παρούσα επιστολή, δηλαδή εκπροσώπηση του Οργανισμού, πληρωμές προσωπικού και τρίτων κ.λπ.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Οι εργαζόμενοι ασφαλώς και θα πρέπει να έχουν την πλήρη στήριξη του Δήμου στους δικαστικούς τους αγώνες. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η ασταθής νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων δυστυχώς δεν βρίσκεται πάντα στο πλευρό των εργαζομένων, με τις τελευταίες αποφάσεις των ανώτερων σε βαθμό δικαστηρίων να είναι πολλές φορές αμείλικτες στη μετατροπή των συμβάσεων. Είναι αυτονόητη η πολιτική στήριξη και συμπαράσταση στα δίκαια αιτήματά τους. Παρ’ όλα αυτά, επειδή η νομολογία αποτελεί ζωντανό οργανισμό σε μια κοινωνία δικαίου, η οποία εξελίσσεται συνεχώς, προσβλέπουμε στη δίκαιη λύση των αιτημάτων των εργαζομένων και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους σκοπούς τους. Εν πάσει περιπτώσει πρέπει να γίνει αποδεκτή η ιστορική και νομική βάση της αγωγής των εναγόντων εργαζομένων και μακάρι να εκδοθεί μία ρηξικέλευθη απόφαση για τα ελληνικά νομολογιακά δεδομένα, όπως αυτά θα υποστηριχτούν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο που θα αναλάβει.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ

Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο το νησί μας αλλά και ολόκληρη την επικράτεια. Αυτή η απόφαση του κράτους να μην επιτρέπει πλέον τη δόμηση σε περιοχές εκτός σχεδίου υπό τις προϋποθέσεις που όριζε η πολεοδομική νομοθεσία είναι ανεπίτρεπτη και δεν μπορεί να μείνει χωρίς απάντηση. Η παράταση της μη εφαρμογής της κατάργησης δόμησης δεν αποτελεί λύση αλλά ημίμετρο. Η διάταξη πρέπει να καταργηθεί άμεσα με νεότερη νομοθετική πρόβλεψη, καθώς θίγονται τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα δεκάδων συμπολιτών μας και καθώς με αυτόν τον τρόπο φιμώνεται η ανάπτυξη της οικονομικής τους ελευθερίας, συνταγματικώς κατοχυρωμένης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΜΗΣ

Έχοντας εξετάσει όλες τις αποφάσεις των συλλόγων αλλά και την εισήγηση του δημάρχου, πράγματι είναι επιβεβλημένη η τοποθέτηση καμερών προς διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας και την αποτροπή βανδαλισμών υπό την αυστηρή προϋπόθεση του σεβασμού της ιδιωτικότητας των ατόμων – φορέων ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών τους δεδομένων. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστή η αρχή της αναλογικότητας, η οποία πηγάζει από τη γραμματική διατύπωση του Συντάγματος και της οποίας μερικές εκφάνσεις είναι όσες αναφέρθηκαν και στην εισήγηση, όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση μόνο του προαύλιου χώρου, σε ώρες που δεν θα λειτουργεί το σχολείο, η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, η εστίαση της εικόνας να επιτρέπεται μόνο για τον έλεγχο των τυχόν αξιόποινων πράξεων και άλλα.

Ο Δήμος Σάμης οφείλει να προσέξει την τοποθεσία εγκατάστασης των εν λόγω καμερών και τούτο διότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 1/2011, τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης των δεδομένων πρέπει να προσδιορίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να µην είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και να µη θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων που ευρίσκονται στον χώρο που επιτηρείται. Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων επιτυγχάνεται κατ’ αρχήν με τον προσδιορισμό των κατάλληλων σημείων τοποθέτησης των καμερών ώστε να επιτηρούνται μόνο οι απολύτως απαραίτητοι χώροι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Κατά αυτόν τον τρόπο δύναται να μειωθεί, όσο είναι εφικτό, το αίσθημα της συνεχούς παρακολούθησης των φυσικών προσώπων το οποίο επιτείνεται από την συνεχή θέαση των καμερών ιδίως στους εσωτερικούς χώρους παιχνιδιού, προαυλισμού, άθλησης και γηπέδων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟΝ ΜΥΡΤΟ

Η φυσιογνωμία του νησιού μας και δη του Μύρτου δεν μπορεί να αλλοιωθεί στο όνομα της εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών σκαφών και δη τους μήνες που η περιοχή σφύζει από ζωή, από επισκέπτες και εν γένει τουρίστες, οι οποίοι την επισκέπτονται για να θαυμάσουν το φυσικό της κάλλος. Πρέπει να ορθώνεται ανάστημα στο όνομα του κέρδους παρά το όποιο πολιτικό τίμημα ειδικά σε περιπτώσεις όπου κινδυνεύει η αλλοτρίωση της ιστορικής και φυσικής αξίας του τοπίου. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η εγκατάσταση της πλωτής εξέδρας στον Μύρτο, ακόμη κι αν λάμβανε χώρα, θα έπρεπε να είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ειδική νομοθετική πρόβλεψη (μ.ά. ΠΔ στο ΦΕΚ 441/16.09.2009 περί Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου).

Παντελής Σ. Αμούργης,

Δημοτικός σύμβουλος δήμου Σάμης,

Επικεφαλής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ,

Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου δήμου Σάμης

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.