Κοινωνία

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη θέση του Φροντιστή στην Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΥΠΕΡΙΩΝ στο Ληξούρι

44views

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

της υπ’ αριθ. πρωτ.:10 από 26/03/2024

 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

που αφορά την εύρεση προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της  Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΥΠΕΡΙΩΝ στο Ληξούρι Κεφαλονιάς με Συνέχιση Λειτουργίας»  Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

Σε συνέχεια της από 09/04/2024 συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής έκτακτου προσωπικού του Υποέργου 1 της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΥΠΕΡΙΩΝ στο Ληξούρι Κεφαλονιάς με Συνέχιση Λειτουργίας με κωδικό ΟΠΣ 6002367 του Επιχειρησιακού Προγράμματος   «Ιόνια Νησιά 2021-2027»,  και κατόπιν διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων στις 09/04/2024 κοινοποιήθηκε στο φορέα ο τελικός πίνακας επιλογής κατά σειρά μοριοδότησης:

 

ΘΕΣΗ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.         

ΡΟΖΑΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ

12/3-4-2024

ΟΠΣ 6002367  

2.         

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ

11/2-4-2024

ΟΠΣ 6002367  

3.         

ΝΙΚΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΠΟΝΑΝΟΥ

13/5-4-2024

ΟΠΣ 6002367

 Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης επί του τελικού πίνακα μοριοδότησης εντός 3 ημερών από την ημέρα της ανάρτησης.

Για την  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η νόμιμη εκπρόσωπος

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου

ΕΝΤΥΠΟ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.