Υγεία

Αλλαγές στις αιτήσεις του Παραπληγικού επιδόματος

199views

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πρόκειται να γίνουν αλλαγές στην αίτηση που αφορά στο παραπληγικό επίδομα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Όταν στην ασφαλιστική ικανότητα προκύπτει «Άμεσα Συνταξιούχος» ή «Έμμεσα Συνταξιούχος» με κωδικό φορέα που ανήκει σε ΔΗΜΟΣΙΟ – ΟΠΑΔ (δηλαδή συνταξιούχος ΓΛΚ ο άμεσα συνταξιούχος και σύζυγος ή τέκνο συνταξιούχου ΓΛΚ ο έμμεσα συνταξιούχος ) τότε θα πρέπει να προσκομίζουν:
οι άμεσα συνταξιούχοι
τελευταίο εκκαθαριστικό μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών

οι έμμεσα συνταξιούχοι
εκτύπωση από τις ηλ. Υπηρεσίες ΕΦΚΑ των ατομικών στοιχείων εκείνου στο οποίο ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού λαμβάνει την ασφαλιστική ικανότητα και τελευταίο εκκαθαριστικό συντάξιμων αποδοχών του άμεσου μέλους

Όταν στην ασφαλιστική ικανότητα προκύπτει «Άμεσα ασφαλισμένος» σε ΔΗΜΟΣΙΟ- ΟΠΑΔ

τότε θα ζητάτε να προσκομιστεί τελευταίο εκκαθαριστικό μηνιαίων  αποδοχών και βεβαίωση από την υπηρεσία τους ότι δεν εφαρμόζει το πρόγραμμα Τετραπληγίας – Παραπληγίας του Ν.1140/1981

Όταν στην ασφαλιστική ικανότητα προκύπτει «Έμμεσα ασφαλισμένος»  σε ΔΗΜΟΣΙΟ -ΟΠΑΔ

Τότε θα ζητάτε να προσκομιστεί τελευταίο εκκαθαριστικό μηνιαίων  αποδοχών του άμεσα ασφαλισμένου, βεβαίωση από την υπηρεσία του άμεσα ασφαλισμένου ότι δεν εφαρμόζει το πρόγραμμα Τετραπληγίας – Παραπληγίας του Ν.1140/1981 προς τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη και εκτύπωση από τις ηλ. Υπηρεσίες ΕΦΚΑ των ατομικών στοιχείων εκείνου στο οποίο ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος»

Όταν στην ασφαλιστική ικανότητα προκύπτει «Άμεσα ασφαλισμένος και Έμμεσα ασφαλισμένος» σε φορέα με  κωδικό που ανήκει σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ, ΤΣΑΥ, ΝΑΤ
τότε θα ενημερώνετε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Π3α/Φ.27/Γ.Π.ΟΙΚ.124095/2002(ΦΕΚ Β΄1594, δικαιούστε το Τετραπληγικό-Παραπληγικό επίδομα από τον ασφαλιστικό σας φορέα .
(οι ασφαλισμένοι του ΝΑΤ απευθύνονται στον οίκο Ναύτου)
Σε περίπτωση που κριθούν μη δικαιούχοι από τον φορέα τους θα το λάβουν από τον ΟΠΕΚΑ από την 1η του επόμενου μήνα που κατέθεσαν την αίτηση στον φορέα τους.
Προκειμένου να προχωρήσετε στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να σας προσκομίσει ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ από τον φορέα του.

Όταν στην ασφαλιστική ικανότητα προκύπτει «Άμεσα Συνταξιούχος» ή «Έμμεσα Συνταξιούχος» με κωδικό φορέα που ανήκει σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΤΣΑΥ, ΝΑΤ τότε θα ενημερώνετε τον ενδιαφερόμενο ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Π3α/Φ.27/Γ.Π.ΟΙΚ.124095/2002(ΦΕΚ Β΄1594, δικαιούστε το Τετραπληγικό-Παραπληγικό επίδομα από τον ασφαλιστικό σας φορέα. (οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ απευθύνονται στον οίκο ναύτου)
Σε περίπτωση που κριθούν μη δικαιούχοι από τον φορέα τους θα το λάβουν από τον ΟΠΕΚΑ από την 1η του επόμενου μήνα που κατέθεσαν την αίτηση στον φορέα τους.
Κατ’ εξαίρεση, οταν κωδικός φορέα είναι ΟΓΑ και ο αιτών είναι ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ- Ανασφάλιστος Υπερήλικας, τότε η αίτηση υποβάλετε κανονικά.

 

Δ/νση Αναπηρικών Επιδομάτων &
Οικονομικών Ενισχύσεων
Τμήμα Χορήγησης Αναπηρικών Επιδομάτων

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.