ΚοινωνίαΠολιτική

Αιτήσεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων

243views

Αιτήσεις Παραχώρησης Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

 

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους  καταστηματάρχες ότι πρέπει να προσέλθουν στο Δήμο Αργοστολίου προκειμένου να  υποβάλλουν αιτήσεις  παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορικών σταντ για το έτος 2022 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι τα κατωτέρω:

 

  1. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
  2. Πρόσφατη Απόδειξη ταμειακής μηχανής, όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ.
  3. Εάν πρόκειται για εταιρείες, το καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ.
  4. Τοπογραφική αποτύπωση όπου απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και οπωσδήποτε ο χώρος που ζητείται να παραχωρηθεί.
  5. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλής στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2671360101, 2671361018-019

Email:  protocol@argostoli.gov.gr

 

Ο Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Πεφάνης

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………..

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………….

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………………

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ:………………………………………

 

Δ/ΝΣΗ:……………………………………………………….

 

Α.Φ.Μ.:………………………………………………………

 

Α.Δ.Τ.:………………………………………………………..

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………………

 

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:……………………………………………

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

α. Για άδεια που εκδίδεται πρώτη φορά

1.        Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος με την προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.

2.        Πρόσφατη Απόδειξη ταμειακής μηχανής, όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ.

3.        Εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ.

4.        Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και οπωσδήποτε ο χώρος που ζητείται να παραχωρηθεί.

5.        Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλής στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

β. Για άδεια που έχει εκδοθεί αντίστοιχη σε προγενέστερο χρόνο

1.  Τα δικαιολογητικά 1,2,3,4,5  του προηγούμενου εδαφίου

2. Άδεια παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου προηγούμενου έτους

 

ΗΜΕΡ:    /      /2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ:

 

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Επιτροπή Παραχώρησης Κοινοχρήστων χώρων

 

Σας παρακαλώ να μου παραχωρηθεί χρήση κοινόχρηστου χώρου, σε διαστάσεις………………………………. συνολικού εμβαδού …………………τ.μ. έμπροσθεν της επιχείρησης μου επί της  οδού  /πλατείας ………………………………………για το έτος 2022.

Στον υπό παραχώρηση κοιν/στο χώρο θα τοποθετήσω ………………………………………

Δηλώνω ότι θα περιοριστώ στη χρήση του χώρου που θα παραχωρηθεί. Δεν εμπίπτει ο χώρος που ζητώ στις περιπτώσεις που απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα μου επιβληθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον Νόμο.

 

Ο/Η Αιτών/ουσα

 

 

 

 

Διαστάσεις Χώρου:………………………………….

 

Εμβαδόν:…………………………………………………

 

Ζώνη:……………………………………………………..

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (συμπληρώνεται από την επιτροπή)

ΗΜΕΡ. ΑΥΤΟΨΙΑΣ:…………………………….. ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ:

α) Σύμφωνα με την αίτηση & τα συνημμένα δικαιολογητικά…………………………………………………

β) Να δοθεί κοινόχρηστος χώρος διαστάσεων……………………………………………

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το σκαρίφημα στο οπισθόφυλλο.

Τα μέλη :

1.

2.

3.

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.