Κοινωνία

Αδειοδότηση νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες-Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το έτος 2024

29views

Αδειοδότηση νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το έτος 2024

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κεφαλληνίας ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου του έτους 2024 μπορούν να υποβληθούν από την 10η Απριλίου 2024 μέχρι και την 26η Απριλίου 2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. https://www.minagric.gr

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 916/102034/ 08-04-2024 Υ.Α. με ΑΔΑ: ΨΛΜΣ4653ΠΓ-Η43 (ΦΕΚ 2181/Β ́/9-04-2024), όπως προβλέπεται στο άρθρο 64 παρ. 1 και 2, του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Πληροφορίες      : Αθανάσιος Σκλαβούνος

Ταχ.Δ/νση.          : Διοικητήριο

Ταχ. Κωδ.           : 28 100

Τηλέφωνο           : 2671360575

Ε-mail                 : sklavounos@pin.gov.gr,

 dnsi_agro_oik_ktin.kef@pin.gov.gr

 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

                  ΤΜΗΜΑ  ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.