Οικονομία

Έρχεται το νέο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ»

147views

Έρχεται το νέο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ».

Στη δημοσιότητα δόθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος “Εξοικονομώ -Επιχειρώ” με το οποίο ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η οριστική προκήρυξη με λεπτομέρειες ως προς την περίοδο και τη διαδικασία των αιτήσεων.

Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων:

•Εμπορίου

•Υπηρεσιών

•Τουρισμού

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης είναι οι ακόλουθες:

-Να έχει κλείσει πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

-Να έχει την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης.

-Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο.

-Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.

-Να έχει ολοκληρωθεί η διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου της επιχείρησης στην υφιστάμενη κατάσταση της και να προκύπτουν από τα προτεινόμενα σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου.

-Σε περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών υποδομών και εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης των παρεμβάσεων απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) βάσει του ΚΕνΑΚ που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

-Να επιτυγχάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο.

Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 100.000€.

Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 50.000€ έως και 500.000€.

Η επιδότηση ανέρχεται από 40% ως και 50%

Για κάθε έργο, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος είναι:

-μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%

-εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%

-αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση)

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, είναι συνοπτικά οι εξής:

-επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης

-επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,

-επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

-επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

-επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters),

-επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

-επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών, εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο

συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

ΔΕΝ είναι επιλέξιμα:

-Εργασίες συντήρησης.

-Κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες, κλπ).

-Λοιπός εξοπλισμός που δε συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

-Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, και τέλη

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας στα τηλέφωνα 2695360303, 2695360333 και στα email stasinopoulos@pin.gov.gr και paraschis@pin.gov.gr.

Γιώργος Στασινόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.